– naruszenie prawa przedsiębiorców;

– naruszenie zobowiązań wynikających z umów gospodarczych;

– naruszenie praw własności intelektualnej;

– ochronę konkurencji i konsumentów;

– świadczenia pieniężne;

– egzekucję należności.

Porozmawiajmy - Zadzwoń