W ramach prowadzenia spraw gospodarczych w sądzie, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ochronę swoich praw w zakresie ochrony dóbr osobistych, ochrony interesów konsumentów oraz ochrony dóbr i praw majątkowych.

Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy obejmuje ochronę przed naruszeniem dóbr osobistych, takich jak: nazwisko, wizerunek, część ciała, narząd wymowy, utrata zdrowia lub życia. Przedsiębiorca może ubiegać się o ochronę tych dóbr w sądzie, jeżeli uzna, że jego dobra osobiste zostały naruszone.

Ochrona interesów konsumentów obejmuje ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak: nieuczciwe informowanie o produkcie, nieuczciwe oferowanie produktu, sprzedaż produktu wbrew obowiązującym przepisom prawa lub sprzedaż produktu, który nie spełnia wymogów jakościowych. Przedsiębiorca może ubiegać się o ochronę tych interesów w sądzie, jeżeli uzna, że jego interesy konsumenckie zostały naruszone.

Ochrona dóbr i praw majątkowych przedsiębiorcy obejmuje ochronę przed naruszeniem praw autorskich, patentów, tajemnic przedsiębiorstwa, znaków towarowych oraz innych praw majątkowych. Przedsiębiorca może ubiegać się o ochronę tych dóbr i praw w sądzie, jeżeli uzna, że jego dobra i prawa majątkowe zostały naruszone.

Porozmawiajmy - Zadzwoń