- naruszenie prawa przedsiębiorców; - naruszenie zobowiązań wynikających z umów gospodarczych; - naruszenie praw własności intelektualnej; - ochronę konkurencji i konsumentów; - świadczenia pieniężne; - egzekucję należności.