Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która koncentruje się na zrozumieniu wpływu polityki gospodarczej, przepisów i działań na przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i społeczeństwo jako całość. Zapewnia ramy analityczne do badania zjawisk ekonomicznych w kontekście...